Lương Tài tổng kết 20 năm (2002- 2022) triển khai Nghị định về tín dụng đối với hộ nghèo

24/07/2022 10:03 Số lượt xem: 112

Ngày 23-7, huyện Lương Tài tổ chức tổng kết 20 năm (2002- 2022) triển khai thực hiện Nghị đình số 78/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.


(Toàn cảnh hội nghị)

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ngân hàng Chính sách tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy, đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Long: Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo HĐND- UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Lương Tài đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng trong 20 năm năm đạt 1.419 tỷ đồng. Đến ngày 31-6-2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 432,9 tỷ đồng, tăng 19,9 lần so với năm 2002 với hơn 9.500 khách hàng còn dư nợ; tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức Hội đoàn thể như: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đạt hơn 380,7 tỷ đồng, chiếm 89,84% tổng dư nợ.  Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, huyện Lương Tài quan tâm dành một phần ngân sách ủy thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay các đối tượng chính sách của địa phương. Nguồn vốn ngân sách của địa phương ủy thác sang NHCSXH huyện để cho vay các đối tượng chính sách đạt 41 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn chính sách trong 20 năm qua, toàn huyện có hơn 72,5 nghìn lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần giúp hơn 8 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 15 nghìn lao động; gần 9 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; xây dựng gần 59 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hơn 300 hộ được nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở...

Phát huy những kết quả đạt được, NHCSXH huyện Lương Tài tiếp tục đổi mới, phát triển hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng ổn định và bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH. Phấn đấu tổng nguồn vốn và dư nợ hàng năm tăng từ 8% trở lên, nợ quá hạn ở mức thấp không quá 0,01%/tổng dư nợ; bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


 


(khen thưởng tại hội nghị)

Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách được Tổng Giác đốc NHCSXH Việt Nam và UBND huyện Lương Tài khen thưởng.

Cổng TTĐT huyện