Lương Tài lấy ý kiến nhân dân đối với luật đất đai (sửa đổi)

08/03/2023 13:41 Số lượt xem: 240

Sáng 7/3, HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Lương Tài tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với luật đất đai (sửa đổi). Dự ở tỉnh có đồng chí Lê Đức Kỳ - Phó Chủ tịch TT UBMTTQ tỉnh, ở huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Long – UV BTV – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Văn Trường – Phó Chủ tịch TT UBDN huyện, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cùng lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện


(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND huyện đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác phát triển quỹ đất; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; vấn đề về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và vấn đề về hộ gia đình sử dụng đất.

(Đồng chí Vũ Đình Phúc-Phó Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị)

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luất Đất đai (sửa đổi), hội nghị ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Theo đó, các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề như: Quy định cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh thu tiền thuê đất và giá đất cho thuê, công tác thu hồi đất và chính sách bồi thường tái định cư, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá rất cao những ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, UBMTTQ các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên để mọi người dân được biết và đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để Luật đất đai (sửa đổi) khi được triển khai, thực hiện sẽ đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng và vì lợi ích nhân dân.

PVD-Phòng VH&TT