Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Khu dân cư thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài năm 2022

24/12/2022 14:01 Số lượt xem: 618

Sáng ngày 23/12/2022 Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Lương Tài tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Khu dân cư thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài năm 2022.

(Toàn cảnh buổi diễn tập)

Dự có đồng chí Hoàng Văn Trường: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện, lãnh đạo Công an huyện, Thành viên Ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an các xã, thị trấn phụ trách công tác PCCC các xã, thị trấn, TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Quảng Phú , Các ban, ngành đoàn thể của xã, Bí thư, Trưởng các khu dân cư trên địa bàn xã, Hiệu Trưởng các nhà trường trên địa bàn xã, Lãnh đạo các cơ sở, doanh nghiệp được huy động trên địa bàn thôn Quảng Bố.