Đình Ngọc Quan - Di tích kiến trúc nghệ thuật

16/05/2022 14:06 Số lượt xem: 30

Đình Ngọc Quan, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII. Tương truyền sau khi đăng khoa năm Mậu Thân (1748) và làm quan trong triều, Tiến sĩ Vũ Miên là người địa phương đã về quê cùng với Cử nhân Thống Mẫn đỗ khoa Quý Dậu (1753) hưng công cùng nhân dân địa phương xây dựng ngôi đình này.

Đình Ngọc Quan được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII.

Năm 2008, đình làng Ngọc Quan được trùng tu lớn, đến nay có các hạng mục công trình: cổng Nghi môn, tòa Tiền tế và Hậu cung đều nằm trên một trục chính quay hướng Đông.