Tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng công an cấp xã huyện Lương Tài năm 2017

07/06/2017 14:07 Số lượt xem: 391
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng công an cấp xã huyện Lương Tài năm 2017

 1.Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng công an cấp xã huyện Lương Tài năm 2017 (File đính kèm)

 2. Chỉ tiêu tuyển dụng (File đính kèm)

 3. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng công an xã huyện Lương Tài năm 2017 (File đính kèm)

Nguồn: UBND