Uỷ ban MTTQ xã Trừng Xá tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

23/09/2020 16:01 Số lượt xem: 26

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trừng Xá đã tích cực vận động nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Xác định việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”... bước đầu đã đạt được kết quả khả quan, đã phát huy được nội lực của nhân dân, tăng cường sự đoàn kết để xây dựng đời sống ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, Ủy ban MTTQ xã duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hàng năm, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với HĐND - UBND xã tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của HĐND các cấp thu hút đông đảo cử tri tham gia, trong đó có các ý kiến, nội dung được cử tri quan tâm về các lĩnh vực như: Xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, các chính sách cho hộ nghèo, gia đình người người có công… 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân như: tham gia đầy đủ, có hiệu quả các nội dung MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; bầu các chức danh trưởng thôn, Ban Thanh tra nhân dân; nhất là trong việc rà soát việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; rà soát hộ nghèo; bình xét hộ gia đình văn hóa; xây dựng nông thôn mới; các khoản đóng góp của nhân dân… Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đem lại nhiều hiệu quả. Thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, nhân dân phát huy được vai trò làm chủ trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; việc quản lý, thu - chi ngân sách xã; xây dựng cơ sở hạ tầng... Ủy ban MTTQ tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc công khai những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; công tác giám sát đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước và công tác phòng chống tham nhũng.

Những kết quả đạt được của MTTQ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu  nối  giữa  nhân dân với Đảng, chính quyền, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: UBMTTQ xã Trừng Xá