Trừng Xá tập trung chăm sóc lúa mùa

31/08/2020 15:03 Số lượt xem: 20

Ngay từ đầu vụ, xã đã tập trung hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất và phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Chỉ đạo các HTX và cán bộ khuyến nông tăng cường bám sát đồng ruộng, giám sát tình hình, dự báo thời điểm phát sinh, phát triển của các loại sâu bệnh để khuyến cáo bà con xã viên phun phòng kịp thời.

Vụ Mùa năm nay, Trừng Xá chủ yếu gieo cấy các giống lúa như: Q5, khang dân, nếp, BC15, Bắc thơm, TBR các loại... Thời gian qua, do thời tiết diễn biến phức tạp đã xuất hiện một số sâu, bệnh hại lúa như: Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân... trên một số diện tích lúa ở các thôn. Chính quyền địa phương cùng với cán bộ khuyến nông đã trực tiếp kiểm tra tại những cánh đồng bị sâu bệnh hại, khuyến cáo bà con phun phòng kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng. Hướng dẫn bà con bón phân cân đối, tăng cường kali giai đoạn bón thúc đòng... Cùng với đó, Trừng Xá cũng tích cực đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao KHKT giúp nhân dân nắm vững quy trình canh tác đối với từng loại cây trồng; qua đó, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức được 04 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút trên 400 lượt người tham gia. Tập trung tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ Mùa.

Do vụ Mùa có điều kiện nhiệt độ cao, thời gian sinh trưởng của lúa rút ngắn, hơn nữa thời tiết năm nay diễn biến phức tạp nên lúa rất dễ mắc các bệnh như: khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá, sâu đục thân... Vì vậy, bà con nên thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa để phát hiện sớm sâu bệnh hại, chủ động có biện pháp phòng trừ. Đồng thời, bà con cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cán bộ chuyên môn trong việc chăm sóc và bảo vệ lúa Mùa.

Thời điểm này, chuột đồng đang gia tăng. Khuyến cáo bà con xã viên phải thường xuyên đánh bắt chuột đồng bằng biện pháp thủ công và hóa học, phát quang các bờ bụi rậm, tích cực vệ sinh ruộng đồng, quyết tâm dọn ruộng không để cho chuột có nơi trú ngự. Cùng với việc nhiều đồng ruộng bị chuột đồng phá hoại mạnh, để hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do chuột đồng gây ra đối với vụ mùa, cần phải tiến hành nhổ cỏ lồng vực để tạo mọi điều kiện cho lúa mùa sinh trưởng và phát triển thuận lợi.

Với sự chủ động, tích cực trong công tác chăm sóc lúa vụ Mùa của chính quyền, các ngành chuyên môn và bà con nông dân, tin tưởng rằng Trừng Xá sẽ giành vụ Mùa thắng lợi.

 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: UBND xã Trừng Xá