TIN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

03/06/2020 10:15 Số lượt xem: 56

Hiện nay, các diện tích lúa xuân trong toàn xã đã bước sang giai đoạn đỏ đuôi, xuôi quả. Nông dân đang bắt đầu thu hoạch các diện tích lúa gieo cấy sớm. Xã đã chỉ đạo các HTX tăng cường phối hợp với các trạm bơm cục bộ, tiêu nước kịp thời ở các khu đồng, để tạo thuận lợi cho việc đưa máy móc vào thu hoạch lúa xuân, đồng thời khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, thu hoạch lúa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để tránh tác động xấu do thời tiết gây ra. Riêng đối với các diện tích lúa do ảnh hưởng của các trận mưa, đã làm cho một vài diện tích lúa của bà con xã viên bị đổ, vậy khuyến cáo bà con xã viên thường xuyên thăm đồng, nếu thấy lúa đã chín được 85% trở lên thì tiến hành gặt nhanh, gọn để tránh ảnh hưởng đến năng xuất lúa.

Trừng Xá luôn đảm bảo vụ xuân đạt cao cả về năng xuất và chất lượng.

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: UBND xã