Tin sản xuất nông nghiệp

08/05/2019 16:36 Số lượt xem: 29
Thời điểm này, xã Trừng Xá đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ vụ xuân. 

Tập trung chỉ đạo các thôn phối hợp chặt chẽ với các trạm bơm tổ chức điều tiết nguồn nước hợp lý nhất là không để tình trạng ngập úng ở các chân ruộng trũng, đồng thời tích cực kiểm tra đồng ruộng theo dõi các điều kiện sâu bệnh như đạo ôn, sâu cuốn lá, khô vằn để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời khi đến ngưỡng. Kết hợp khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tổ chức cắt cỏ bờ, nhổ lồng vực và giữ mực nước ở các chân ruộng từ 2-3 cm tạo điều kiện cho lúa hấp thu dinh dưỡng trổ bông đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt xã còn đẩy mạnh phong trào diệt chuột tập trung, chú trọng những chân ruộng ven đường làng, gần gò đống chuột hay ẩn náu gây hại để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại cho lúa.

Quyết tâm giành vụ xuân đạt năng suất, chất lượng cao. 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: UBND xã Trừng Xá