TIN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

23/04/2019 10:41 Số lượt xem: 41

Trong thời gian này, toàn bộ diện tích lúa chiêm xuân trong toàn xã đang phát triển tốt. Xã chỉ đạo cán bộ khuyến nông, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên bám sát đồng ruộng, điều tiết nước phù hợp để lúa phát triển tốt và phát hiện các loại sâu bệnh thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân phun phòng kịp thời. 

Hiện nay, bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện trên một số diện tích lúa nhất là lúa nếp, Q5, BC15 và trên những ruộng bón nặng đạm. Vậy bà con xã viên cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm sâu bệnh, dùng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ kịp thời.

Bên cạnh đó, các hợp tác xã đẩy mạnh công tác đánh bắt chuột đồng để không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể tập huấn chuyển giao kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh cho lúa để nhân dân nắm được khoa học kỹ thuật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

          Trừng Xá phấn đấu vụ xuân giành nhiều thắng lợi.

Đinh Hường - Trưởng Đài TT xã
Nguồn: UBND xã Trừng Xá