THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ TRỪNG XÁ TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND XÃ KHÓA 19

12/12/2019 15:35 Số lượt xem: 90

Sáng ngày 12/12, tại hội trường UBND xã Trừng Xá, Ban TT UBMTTQ xã phối hợp với TT HĐND xã tổ chức hội nghị thường trực HĐND tiếp xúc với cử tri xã Trừng Xá để TT HĐND thông báo về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2019. Dự kiến chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh với TT HĐND. Tổng hợp ý kiến, kiến nghi cử tri và nhân dân thuộc phạm vi của UBND xã xem xét giải trình, trả lời tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã. Các ông bà Thường trực Đảng ủy - HĐND - Lãnh đạo UBND - Ban thường trực UBMTTQ xã. Cán bộ văn phòng HĐND - UBND, ban pháp chế, ban kinh tế HĐND xã, các ông, bà đại biểu HĐND xã, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Cán bộ công chức xã, trưởng - phó công an xã, hiệu trưởng 3 trường. Ban chi ủy, ban công tác mặt trận, BCH các đoàn thể, ban giám đốc HTX DVNN các thôn đã về dự đông đủ.

Tại hội nghị đã được nghe bà Trần Thị Hằng - Phó chủ tịch HĐND xã thông báo trước cử tri về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2019. Dự kiến chương trình nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, năm 2019 toàn xã đã gieo cấy 365,68ha đạt 100% kế hoạch, năng xuất bình quân đạt 65 tạ/ha, tăng 3,43 tạ/ha so với năm 2018. Tổng thu ngân sách đạt hơn 15 tỷ đồng đạt 140,8% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,74 triệu đồng/người/năm tăng 4,24 triệu đồng/người/năm so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,72% giảm 0,31% so với năm 2018. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được 21,5 ha. Xã duy trì thực hiện tốt chỉ thị số 27 của Bộ chính trị, Nghị quyết 191 của HĐND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. Năm 2019, toàn xã có 30 đám tang, đi hỏa táng 17 đám đạt 56,6% tăng 17,2% so với năm 2018. Các tiêu chí nông thôn mới được duy trì và nâng lên. Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. HĐND xã đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, thứ 9, dự kiến kỳ họp thứ 10 được tổ chức vào ngày 10/1 đến 15/1/2020 tại hội trường UBND xã.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đã có 01 ý kiến cử tri phát biểu, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, trực tiếp đề đạt những ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương về các vấn đề như:

- Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là quy hoạch vùng sản xuất cho năng xuất cao và làm toàn bộ mương cứng, đường bê tông để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Về an ninh trật tự: Tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, tình hình cờ bạc, số đề, trộm cắp ở cơ sở.

          - Đề nghị các đại biểu HĐND cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Hội nghị đã được nghe ông Tạ Hữu Chi - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu thuộc thẩm quyền UBND xã xem xét, giải quyết. Các đại biểu cử tri đã đồng tình, nhất trí với ý kiến giải trình của ông Chủ tịch UBND xã.

Cử tri mong rằng TT HĐND - UBND - UBMTTQ xã có kế hoạch dành nhiều thời gian hơn nữa tiếp xúc cư tri với các tầng lớp nhân dân, đồng thời bằng nhiều hình thức hồi âm kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới các kỳ họp của HĐND các cấp để đại biểu HĐND thực sự là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các đại biểu cử tri rất phấn khởi, nhận thấy công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, sát cơ sở, sát khu dân cư, tinh thần dân chủ được phát huy, mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu HĐND xã ngày càng được gần gũi, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao.

Sau một buổi sáng làm việc, hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức thành công tốt đẹp, theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra.

 

 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: UBND xã Trừng Xá