KỲ HỌP THỨ 8 HĐND XÃ KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

04/07/2019 15:31 Số lượt xem: 104

Sáng ngày 04/7/2019, tại Hội trường UBND xã, HĐND xã Trừng Xá long trọng tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

          Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, ông Đặng Thế Muôn - đại biểu HĐND huyện khu vực Trừng Xá - Mỹ Hương. Các ông, bà thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã, các ông, bà trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, hiệu trưởng 3 trường, trạm trưởng trạm y tế, chủ tịch hội người cao tuổi, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận làng và toàn thể các ông bà đại biểu HĐND xã.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, ông Đoàn Hữu Họa - Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 HĐND xã có nhiệm vụ xem xét cho ý kiến xây dựng các báo cáo của UBND xã, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã, thông báo của ủy ban MTTQ xã về xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là hai báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã. Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các vị đại biểu dự kỳ họp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ trong thảo luận phân tích, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, từ thực tiễn các ngành, đoàn thể, các thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và chủ động đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của xã 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thay mặt UBND xã, ông Nguyễn Tiến Loan - Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Kết quả nổi bật là: 6 tháng đầu năm 2019 toàn xã đã gieo cấy 182,84ha đạt 100% kế hoạch, năng xuất ước đạt 63 tạ/ha giảm 4 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách đạt hơn 4 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,03%. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được 21,5ha. Xã duy trì thực hiện tốt chỉ thị số 27 của bộ chính trị, Nghị quyết 191 của HĐND tỉnh. 6 tháng đầu năm, toàn xã có 19 người qua đời, đi hỏa táng 11 người đạt 57,9% tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2018. Các tiêu chí nông thôn mới được duy trì và nâng lên. Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mục tiêu cụ thể 6 tháng cuối năm 2019: Phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy. Năng xuất bình quân phấn đấu đạt 63-65 tạ/ha. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và các thôn tăng cường và duy trì tốt các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Bắc ninh vì môi trường sạch” trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp HĐND xã đã thông qua các báo cáo thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm; thông báo của UBMTTQ xã về kết quả hoạt động công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND-UBND xã; thông qua báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Nghị quyết về việc thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; và phân bổ dự toán ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2019.

Bế mạc kỳ họp, ông Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: các Ông, Bà đại biểu HĐND xã với chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy chế hoạt động của HĐND, phối hợp với HĐND - UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức tiếp xúc cử tri, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX. Đồng thời tổ chức giám sát các cấp, các ngành trong việc thực hiện các Nghị quyết trên.

HĐND xã yêu cầu UBND xã luôn đề cao trách nhiệm trong quản lý điều hành, sớm triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã đã thông qua. Đề nghị các Ban, Ngành phát huy những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm 2019, trên tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiện vụ chuyên môn của ngành mình; chủ động xây dựng kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo.

Sau  một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri của các vị đại biểu HĐND xã. Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.      

Một số hình ảnh tại kỳ họp 


Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: HĐND xã Trừng Xá