KỲ HỌP THỨ 10 HĐND XÃ TRỪNG XÁ KHÓA 19 NHIỆM KỲ 2016-2021

10/01/2020 10:46 Số lượt xem: 70

Chiều ngày 09/01/2020, tại Hội trường UBND xã, HĐND xã Trừng Xá long trọng khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã. Các ông, bà thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND, các ông, bà trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, trưởng - phó công an xã, hiệu trưởng 3 trường, trạm trưởng trạm y tế, chủ tịch hội người cao tuổi, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận làng và toàn thể các ông bà đại biểu HĐND xã khóa XIX đã về dự đông đủ.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đoàn Hữu Họa - Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: “Kỳ họp thứ 10 HĐND xã có nhiệm vụ xem xét cho ý kiến và quyết định các báo cáo, tờ trình của UBND xã, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã, thông báo của ủy ban MTTQ xã về xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là hai báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã. Là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong xã. Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các vị đại biểu dự kỳ họp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ trong thảo luận phân tích, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, từ thực tiễn ngành, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và chủ động đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của xã năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Thay mặt UBND xã, ông Nguyễn Tiến Loan - Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Kết quả nổi bật là:
Năm 2019 toàn xã đã gieo cấy 365,68 ha đạt 100% kế hoạch, năng xuất ước đạt 65 tạ/ha tăng 3,43tạ/ha so với năm 2018. Ước thu ngân sách là hơn 22 tỷ đồng đạt 424,988% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,74 triệu đồng/người/năm tăng 4,24 triệu đồng/người/năm so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,72% giảm 0,31% so với năm 2018. Thực hiện Kế hoạch số 53 của UBND huyện Lương Tài, xã đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được 28,23ha. Xã duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 27 của Bộ chính trị, Nghị quyết 191 của HĐND tỉnh. Năm 2019, toàn xã có 30 đám tang, đi hỏa táng 17 đám đạt 56,6% tăng 17,2% so với năm 2018. Các tiêu chí nông thôn mới được duy trì và nâng lên. Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mục tiêu cụ thể năm 2020: Phấn đấu hoàn thành 100% diện tích gieo cấy. Năng xuất bình quân phấn đấu đạt 65-67 tạ/ha. Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất lúa từ 30-35 ha. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,1 triệu đồng/người/năm. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống ở mức 0,5%.

(Ông Nguyễn Tiến Loan - PCT UBND xã Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020)

Tại kỳ họp, đại diện UBMTTQ xã thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng, giám sát chính quyền năm 2019, và ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND xã thông báo kết quả thực hiện thu chi tài chính ngân sách năm 2019; và dự toán thu chi ngân sách xã năm 2020. Báo cáo thẩm tra của các Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Nghị quyết về việc thực hiện thu chi tài chính ngân sách năm 2019; và dự toán thu chi tài chính ngân sách xã năm 2020. Nghị quyết chương trình các kỳ họp năm 2020. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020.

Bế mạc kỳ họp, ông Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: các Ông, Bà đại biểu HĐND xã với chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy chế hoạt động của HĐND, phối hợp với HĐND - UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức tiếp xúc cử tri, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết của kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX. Đồng thời tổ chức giám sát các cấp, các ngành trong việc thực hiện các Nghị quyết trên. HĐND xã yêu cầu UBND xã luôn đề cao trách nhiệm trong quản lý điều hành, sớm triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã đã thông qua. Đề nghị các Ban, Ngành phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trên tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiện vụ chuyên môn của cơ quan, ngành mình; chủ động xây dựng kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

          Sau  một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri của các vị đại biểu HĐND xã. Kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.      

Một số hình ảnh tại Kỳ họp:

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: HĐND xã Trừng Xá