HỘI NÔNG DÂN XÃ TRỪNG XÁ GIÚP HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

18/06/2020 16:01 Số lượt xem: 137

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội nông dân xã đã bám sát vào sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện Lương Tài, sự lãnh đạo, Chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy bân nhân dân xã Trừng Xá, đồng thời Hội thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 cùng với việc củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội nông dân xã Trừng Xá đẩy mạnh công tác vân động, tuyên truyền đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, liên kết hoạt động, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới cán bộ, hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Hội nông dân xã cùng nhau đoàn kết, đưa phong trào phát triển kinh tế gia đình là nhiệm vụ trọng tâm của hội đã thu được nhiều hiệu quả tích cực. Là một xã thuần nông, làm nông nghiệp, toàn xã có 1.830 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội thôn. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thúc đẩy phong trào giúp nhau phát triển sản xuất, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các chi hội và hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội nông dân xã đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Lương Tài mở 01 lớp kỹ thuật chế biến món ăn cho 30 học viên nông dân, mở 2 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật cho trên 170 lượt hội viên,  qua đó góp phần giúp hội viên, nông dân nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất, bảo vệ  môi trường, với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Hội, nhiều hội viên, nông dân đã ra sức tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Nhiều mô hình phát triển kinh tế với những giống cây trồng, vật nuôi mới được các nông hộ ứng dụng, thực hiện ngày càng nhiều, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với công ty supe photphat Lâm Thao cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân hơn 12 tấn. Bên cạnh đó, Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 182 hội viên vay vốn với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, từ nguồn quỹ hội của các chi hội, các chi hội đã gây quỹ để cho hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ vậy, những hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm vốn để mở rộng chăn nuôi, xây dựng mô hình làm ăn phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

          Hàng năm, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới 100% hội viên, đồng thời hội  đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân. Cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rằng, học tập và làm theo gương Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể hàng ngày, không những lao động, sản xuất đạt hiệu quả cao mà còn phải xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thôn xóm bình yên... Những việc làm thiết thực, cụ thể đã giúp cán bộ, hội viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội còn đặc biệt quan tâm tới hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vận động hội viên giúp nhau bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực, như giúp nhau cây, con giống, vật tư phân bón và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất thông qua các buổi sinh hoạt chi hội. Từ đó, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Trừng Xá tập trung đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, giúp hội viên giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: Hội ND xã