Hội nghị sơ kết công tác xây dựng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII

12/07/2019 15:36 Số lượt xem: 106

Sáng ngày 12/7, tại hội trường UBND xã, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Trừng Xá long trọng tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Minh Hiếu - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Huyện ủy viên - Trưởng phòng nội vụ huyện Lương Tài, đồng chí Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã. Các đồng chí thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, các đồng chí hiệu trưởng 3 trường, Trạm trưởng Trạm y tế xã, Ban chi ủy các chi bộ đã về dự đông đủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII, trong báo cáo nêu rõ: Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền cùng vượt qua những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Theo đó, kinh tế phát triển tích cực theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,03%. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra, năng xuất ước đạt 63 tạ/ha. Các công trình xây dựng cơ bản, công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, thu ngân sách ước đạt 4.714.303.577đ. Sự nghiệp văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, Tổng kết năm học 2018 - 2019 cả ba trường đều được công nhận là tập thể lao động tiên tiến. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo được quan tâm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, cải cách hành chính đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 26, Đảng ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. 4 năm qua, đảng bộ xã Trừng Xá khẳng định luôn kiên định chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành với đường lối đổi mới của đảng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ và nhân dân học tập, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng các cấp, điều lệ đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Bước đầu đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, củng cố liềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.

(Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thông qua 2 báo cáo tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, đã có 03 ý kiến tham luận của các đại biểu. Các ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Nêu ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, khuyết điểm đồng thời đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm  vụ 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã nhà đã đạt được kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh:

1. Tập trung cho sản xuất nông nghiệp, hoàn thành 100% diện tích gieo cấy, mở rộng diện tích cây mầu vụ đông. Duy trì và phát huy tốt các vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản, khuyến khích phát triển chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

              2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa để phục vụ tốt nhân dân.

          3. Nâng cao chất lượng và quản lý hiệu quả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dậy học, đổi mới phương pháp dậy học nâng cao chất lượng thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm và học thêm. Duy trì các tiêu chí chuẩn về y tế xã. Nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

          4. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.         

5. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các bước, quy trình công tác xây dựng Đảng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

          Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, xử lý kịp thời nghiêm minh cán bộ đảng viên vi phạm.

          6. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội: Nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII đã thành công tốt đẹp. Qua hội nghị với tinh thần thẳng thắn, khách quan nhìn nhận rõ hạn chế, tồn tại và đề ra những giải pháp thiết thực trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. Chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ xã Trừng Xá sẽ hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: Đảng ủy xã Trừng Xá