Hội nghị lần thứ II, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trừng Xá khóa XII nhiệm kỳ 2019-2024

21/06/2019 15:05 Số lượt xem: 61

Chiều ngày 20/6/2019, tại Hội trường UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trừng Xá long trọng tổ chức Hội nghị lần thứ II nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng  đầu năm, chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Giá - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Lương Tài, ông Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; các ông bà Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã, Ủy viên UBMTTQ xã.

Ngay từ đầu năm, UBMTTQ xã đã triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Thực hiện chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết 191 của HĐND tỉnh Bắc Ninh, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp phát động; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với UBND xã cùng các ban ngành đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên cùng toàn thể nhân dân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tiếp nhận tặng quà cho 16/16 hộ nghèo nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi.

MTTQ xã đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện chỉ thị số 27 của Bộ chính trị, Nghị quyết 191 của HĐND Tỉnh. Theo đó, toàn xã có 17 đám cưới, 19 đám tang, có 11 đám hỏa táng đạt 57,9%, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các đám tang đã thực hiện tốt quy ước, các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Mừng thọ được tổ chức theo đúng quy định, tổ chức thống nhất vào ngày 02 tết âm lịch tại nhà văn hóa thôn.

Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Ban Thanh tra nhân dân - Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

(Các đồng chí đại diện Thường trực UBMTTQ xã, HĐND xã, UBND xã thông báo tóm tắt kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019)

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đoàn Hữu Họa - huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà UBMTTQ xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm góp phần vào thành tích chung của xã, đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2019 UBMTTQ xã cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ; tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019.

3. Tiếp tục đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo” đảm bảo an sinh xã hội, nhằm tạo thành sức mạnh, niềm tin để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

4. Mặt trận Tổ quốc phải là cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, vì quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân. Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo đời sống cho nhân dân. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoà giải kịp thời những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt công tác tín ngưỡng tôn giáo ở các thôn.

5. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của bộ máy Mặt trận từ xã đến thôn. Hoạt động của Mặt trận phải thực sự đổi mới, hướng về cơ sở; bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đã đề ra, xây dựng quê hương Trừng Xá ngày càng giàu đẹp văn minh.

 Sau một buổi chiều làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 2 UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024  thành công tốt đẹp, theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra.

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: UBMTTQ xã Trừng Xá