Hội CCB xã Trừng Xá tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019

11/04/2019 10:34 Số lượt xem: 1310

Chiều ngày 10/4, Hội CCB xã Trừng Xá tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Quang Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB tỉnh - Chủ tịch Hội CCB huyện Lương Tài; đồng chí Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã, đồng chí Cán bộ văn phòng HĐND - UBND xã, các đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội xã, các đồng chí Phó Bí thư chi bộ, các đồng chí Ban chấp hành Hội CCB xã, thôn và hội viên CCB tiêu biểu xã Trừng Xá đã về dự.

Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Trừng Xá đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên cùng nhân dân trong xã gương mẫu chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp. Hội đã quán triệt, triển khai tới các chi hội và hội viên thực hiện các phong trào, cuộc vận động do các cấp hội phát động như cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “CCB gương mẫu”… đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi” được đẩy mạnh ở tất cả các chi hội. Theo đó, để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội CCB xã đã nhận ủy thác vốn vay của ngân hàng CSXH với số tiền gần 4 tỷ đồng cho hơn 140 lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, phong trào hoạt động nghĩa tình cũng được Hội quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả, trong 5 năm qua thường trực hội và các chi hội đã tổ chức thăm hỏi, giúp hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 11.500.000đ, tổ chức phủ quân kỳ cho 45 hội viên qua đời đảm bảo trang trọng. Cùng với đó, hội cũng tích cực vận động hội viên ủng hộ các phong trào do Trung ương và địa phương phát động như ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo được 50.500.000đ, quỹ nghĩa tình đồng đội được 7.272.000đ, quỹ xây dựng nhà khách Điện Biên với số tiền 5.266.000đ... Trong 5 năm qua hội có 27 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Giai đoạn 2019- 2024, Hội CCB xã Trừng Xá tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; là tấm gương sáng về phẩm chất cho thế hệ trẻ noi theo; thường xuyên đổi mới tư duy, cách làm, thực hiện tốt chính sách nghĩa tình đồng đội; gương mẫu đi đầu trong bảo vệ trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Họa - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã biểu dương những kết quả mà hội CCB xã đạt được trong phong trào thi đua CCB gương mẫu trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong giai đoạn tới, hội CCB xã cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

        Một là: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội CCB xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN ở địa phương, nhất là chương trình xây dựng NTM của xã giai đoạn tiếp theo.

        Hai là: Với vai trò, uy tín và trách nhiệm của hội, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả NQ số 9 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, và bản lĩnh của CCB trong tình hình hiện nay. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nêu cao phẩm chất “bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết. Vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

        Ba là: Đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi, động viên khuyến khích cán bộ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, đoàn kết giúp nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt  quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia phản biện xã hội, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa phương.

        Bốn là: Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, giữ gìn và vun đắp khối đoàn kết thống nhất nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và hội viên thật sự xứng đáng với danh hiệu, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, là chỗ dựa tin cậy của đảng và chính quyền.

        Năm là: Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, làm tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Coi đây là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của hội đối với thanh niên, hội viên CCB phải sống gương mẫu, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tại hội nghị đã biểu quyết cử 04 đại biểu đi dự Đại hội thi đua CCB gương mẫu huyện Lương Tài lần thứ VI. Nhân dịp này, UBND xã Trừng Xá đã khen thưởng cho 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” hội CCB xã Trừng Xá giai đoạn 2014-2019.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019 thành công tốt đẹp.

 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: UBND xã Trừng Xá