Đảng bộ xã Trừng Xá chú trọng công tác xây dựng Đảng

31/08/2020 15:14 Số lượt xem: 38

Với mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ xã Trừng Xá đã đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xã hội.

Đảng bộ xã Trừng Xá có 339 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc (trong đó 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ khối giáo dục, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an xã). Đảng bộ xã xác định, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ngoài triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên để việc cụ thể hóa vào thực tế, Đảng bộ xã còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xã hội tại cơ sở; luôn tự rèn luyện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong quá trình công tác...

Đồng chí Đoàn Hữu Họa, Bí thư Đảng ủy xã Trừng Xá chia sẻ: Một trong những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng của xã trước đây là do trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong xã còn hạn chế; tuổi đời bình quân khá cao. Do đó, việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tế còn đạt hiệu quả chưa cao. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy xã đã đưa ra những giải pháp về việc sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ cán bộ, trong đó, chú trọng công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ; chọn những người có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc để đảm nhận những chức vụ chủ chốt ở các ngành, các đoàn thể.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc luôn chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng, trong đó thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí ủy viên Ban thường vụ về dự các buổi sinh hoạt của các chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và trong các hoạt động, phong trào ở địa phương.

Đảng ủy xã luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đối tượng Đảng và xem xét đề nghị cấp trên chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 03 đảng viên mới. Thực tế cho thấy, các đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong các hoạt động tại cơ sở.  Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng bộ xã đã chủ động rà soát và cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, gắn với công tác quy hoạch cán bộ của xã.

Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với từng cơ sở trong công tác xây dựng Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng lãnh đạo nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xã hội... xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: Đảng ủy xã Trừng Xá