Đảng bộ xã Trừng Xá: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

25/02/2020 16:18 Số lượt xem: 113

Những năm qua, Đảng bộ xã Trừng Xá luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, từ đó khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ xã Trừng Xá có 339 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ (trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an xã). Đảng bộ xã xác định công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng, quyết định trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng thì mọi việc sẽ thành công. Vì vậy, Đảng bộ xã chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kết quả học tập và làm theo Bác được Đảng bộ xã lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập sẽ tự nghiên cứu, đăng ký làm theo, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, gửi trực tiếp văn bản tới các chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể từ xã xuống thôn để họ nắm rõ, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Đảng bộ xã chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực như: Tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Thường xuyên quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Nhờ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong xã có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhờ đó, nhiều năm nay, các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: Vấn đề quản lý đất đai; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải trong chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo... được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Đoàn Hữu Họa, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là hành động của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh hàng năm. Nhiều năm qua, Đảng bộ giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 

 

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: Đảng ủy xã Trừng Xá