Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trừng Xá lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/03/2020 09:23 Số lượt xem: 168

Trong 2 ngày 13-14/3, Đảng bộ xã Trừng Xá đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đảng bộ xã Trừng Xá vinh dự được Huyện ủy chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung Đại hội Đảng bộ cấp xã, thị trấn trong toàn huyện.

Dự chỉ đạo ở tỉnh có đồng chí Vũ Bá Tốn, Tỉnh ủy viên Phó Chủ nhiệm TT Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy; tổ trưởng công tác chỉ đạo Đại hội của tỉnh. Dự chỉ đạo ở huyện có Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư TT huyện ủy; đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự có các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; tổ công tác của huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; lãnh đạo chủ chốt xã Trừng Xá qua các thời kỳ, con em quê hương thành đạt và 220 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 339 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Trừng Xá đã tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị địa phương, đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,5 triệu đồng năm 2015 lên 45,74 triệu đồng năm 2019, vượt trên 169% so với chỉ tiêu Đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 2,8% năm 2015 xuống còn 0,72% năm 2019, giảm 2,08% so với chỉ tiêu Đại hội.

Các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản năm sau cao hơn năm trước, đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội. Xã duy trì diện tích gieo trồng hàng năm đạt 100% kế hoạch, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa những giống lúa, cây mầu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần đưa năng suất lúa bình quân năm 2019 đạt 65 tạ/ha, tăng 5 tạ so với năm 2015. Thực hiện Nghị quyết số 03 của Huyện ủy Lương Tài về Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, xã đã chuyển đổi hơn 28ha diện tích cấy lúa cho năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, rau mầu tập trung cho hiệu quả kinh tế cao; góp phần nâng bình quân trên 1ha chuyển đổi tăng từ 75 triệu đồng năm 2015 lên 250 triệu đồng năm 2019, vượt chỉ tiêu Đại hội 168 triệu đồng/ ha. Giá trị trên 1ha chuyển đổi vùng trũng được nâng lên đạt 280 triệu đồng/ năm. Chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, thu nhập hàng năm đạt từ 30-35 tỷ đồng. Diện tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục được mở rộng với quy mô lớn, sản lượng cá hàng năm tăng cao, thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được nâng từ 21 tỷ đồng năm 2015 lên đạt 32,5 tỷ đồng năm 2019. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, ngành, nghề, kinh doanh dịch vụ được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Xã được công nhận chuẩn nông thôn mới năm 2015.

 Công tác quản lý đất đai bảo vệ môi trường được tăng cường. Các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân dân; diện mạo nông thôn ngày thêm khang trang, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển. Chất lượng giáo dục tiếp tục được đổi mới nâng cao; công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm đúng mức. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố vững chắc, hàng năm xã luôn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển quân. Xã có hơn 94% số hộ đạt gia đình văn hóa, 4/5 thôn được công nhận làng văn hóa 5 năm liền.

Công tác xây dựng Đảng chú trọng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ xã triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo đưa vào thực tiễn cuộc sống nhất là Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 khóa 11,12 của Đảng. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, coi trọng việc kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng, công tác dân vận, công tác phát triển đảng viên mới, góp phần bổ sung thêm lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ kết nạp được 35 đảng viên mới, vượt 15% so với chỉ tiêu Đại hội. Đảng bộ có hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng hơn 5% so với năm 2015; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, tăng 5% so với chỉ tiêu Đại hội. Đảng bộ xã hàng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới”. Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Trừng Xá tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27 đề ra. Đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân từ 7-8%/năm; trong đó cơ cấu kinh tế trồng trọt chiếm 25%, chăn nuôi, thủy sản 35%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ 40%. Phấn đấu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tăng từ 25 đến 30ha; giá trị 1 ha chuyển đổi bình quân đạt 280-300 triệu đồng/ năm; sản lượng bình quân cây lương thực có hạt đạt trên 244 tấn/ năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65 đến 70 triệu đồng/ năm. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm hoàn thành và vượt mức kế hoạch từ 15-20%; giải quyết việc làm mới mỗi năm từ 100-120 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,2-0,5%; 5/5 thôn đạt làng văn hóa, 95% số hộ đạt gia đình văn hóa; tiếp tục chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2020-2025. Làm tốt công tác y tế, giáo dục; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Phấn đấu, kết nạp từ 20-25 đảng viên mới; hàng năm có từ 80% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9/10 chi bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trừng Xá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đồng tình với tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những mục tiêu, phương hướng mà Đảng bộ xã đã nêu rõ trong báo cáo. Nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh Trừng Xá xác định lâu dài vẫn là xã nông nghiệp, cần tập trung mở rộng vùng sản xuất lúa hàng hóa, chuyên canh cây mầu, cây ăn quả tập trung, sản xuất theo quy trình VietGap; từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển ngành, nghề, dịch vụ; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển trên địa bàn. Quan tâm lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đảng bộ tiếp tục phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bắt kịp thời giải quyết vướng mắc trong nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đề nghị các đảng viên dự Đại hội lựa chọn các đảng viên ưu tú, tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và theo đúng quy định điều lệ Đảng.

Với tinh thần tập trung, trách nhiệm, dân chủ và nghiêm túc Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội trực tiếp bầu Bí thư, đồng chí Đoàn Hữu Họa tiếp tục trúng cử Bí thư Đảng bộ xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Trước đó, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ xã, các đại bểu đã viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” nguyện hứa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm xây dựng quê hương Trừng Xá ngày phát triển.

                                                                  

Đinh Hường - Trưởng đài TT xã
Nguồn: Đảng ủy xã Trừng Xá