Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4611

Đã truy cập : 43180527

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, bằng hành động thiết thực, tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tạo nguồn quỹ để cùng với địa phương chăm sóc, nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách.