Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4360

Đã truy cập : 43378972

Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa mùa trong toàn xã đang trong giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu, thời gian này bà con xã viên tích cực chăm sóc lúa mùa để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên bám sát đồng ruộng, điều tiết nước phù hợp không để úng, hạn xảy ra.