Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6688

Đã truy cập : 43748844

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trừng Xá đã tích cực vận động nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.