Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4313

Đã truy cập : 43590038

Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ xã Trừng Xá trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Đảng ủy xã Trừng Xá triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 108-KH/HU, ngày 15/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Lương Tài về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.