CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2017 XÃ TRUNG KÊNH

11/10/2017 14:33 Số lượt xem: 198
Trung Kênh quyết tâm hoàn thành tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân SSNN năm 2017
 

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện tuyển quân theo Luật NVQS sửa đổi. Cùng với các địa phương trong toàn huyện. Trung Kênh quyết tâm thực hiện tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân SSNN.

Nhận thức vai trò tuyển quân là nhiệm vụ Chính trị quan trọng. BCHQS xã đã chủ động tham mưu với TT Đảng uỷ - HĐND - UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động, sự vào cuộc của cả hệ thống Chính trị, vào cuộc để tuyên truyền vận động nâng cao một bước trách nhiệm thực hiện tuyển quân. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi SSNN.

Công tác rà duyệt ở tại các thôn được chỉ đạo sát sao, bảo đảm không để sót công dân trong độ tuổi. Thực hiện theo đúng Luật công bằng dân chủ, không để sảy ra tiêu cực. Công tác chuẩn bị được xã tiến hành nghiêm túc, thống nhất thực hiện về phương pháp, cách thức bảo đảm địa điểm và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác rà duyệt. Đến nay toàn xã đã lập xong Danh sách công dân trong độ tuổi SSNN và Danh sách công dân đủ điều kiện Nghĩa vụ.

Danh sách được công khai trên hệ thống truyền thanh xã và các thôn để nhân dân nắm được và cùng giám sát.

Kết quả rà duyệt đã có: Tổng số công dân trong độ tuổi SSNN 2018 = 474 công dân.

- Công dân tạm hoãn gọi NN theo Khoản 1 Điều 41 Luật NVQS         = 140 Công dân.

- Công dân Miễn làm nghĩa vụ QS theo Thông tư 16                          = 9 Công dân.

- Công dân chưa gọi nhập ngũ                                                             = 59 Công dân

- Công dân đủ điều kiện khám SK NCQS năm 2018                           = 266 Công dân

- Công dân đủ khám sơ tuyển SK năm 2018                                       = 209 Công dân

Với sự chỉ đạo sát sao của TT Đảng uỷ - UBND xã chắc chắn công tác tuyển quân năm 2017 của xã Trung Kênh sẽ thành công tốt đẹp./.
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguồn: Công TTĐT Trung Kênh