CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017

10/10/2017 17:06 Số lượt xem: 268
 Ngày 09/10/2017 UBND xã Trung Kênh tổ chức hội nghị: Đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa; triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông và kế hoạch làm thuỷ lợi cải tạo đất năm 2017
(Đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu giao nhiệm vụ)

Về dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Loan - Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã;

Các đồng chí TT Đảng uỷ - HĐND - UBND các Ban ngành đoàn thể; Các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, Chủ tịch HĐQT HTX DV NN của 8 thôn đã về dự đông đủ.

Vụ mùa năm 2017 - Nhờ làm tốt công tác lãnh chỉ đạo của TT Đảng uỷ - UBND. Công tác dự báo thời tiết, cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời của Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, sự chủ động của các HTX , sự tích cực của bà con nông dân, nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đã đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể vụ mùa năm 2017. toàn xã đã gieo cấy được 277,3ha đạt 100% diện tích kế hoạch. Trong đó diện tích lúa = 177,8ha, diện tích cây rau mầu các loại là 99,5ha.

Đối với cây lúa gồm các loại giống như sau:

- Giống Khang dân: Diện tích 76ha chiếm 43% DT và = 70% DT KH

- Giống Nếp các loại Diện tích 17ha chiếm 10 % DT và = 227% DT KH

- Giống lúa tẻ thơm: Diện tích 24ha chiếm 13% DT và = 192% DT KH

- Giống lúa năng xuất cao: Diện tích 47ha chiếm 26% DT và = 100% DT KH

- Giống lúa khác: Diện tích 13ha chiếm 8% DT và = 31% DT KH

* Năng xuất lúa bình quân ước đạt 59,26 tạ/ha. Sản lượng 1.053,71 tấn.

Về diện tích cây rau mầu

- Diện tích cây rau mầu vụ hè thu 2017 là 99,5 ha đạt 100% DT KH.

- Cây ngô 36 ha chiếm 36% DT và bằng 88% DTKH.

- Cây đậu tương 11 ha chiếm 10%  DT và bằng 138% DTKH

- Cây lạc 15ha chiến 15% DT và bằng 136% DTKH

- Rau mầu khác 37,5ha chiếm 38% DT và bằng 127% DTKH.

Đến nay cơ bản diện tích rau mầu hè thu đã thu hoạch xong, xã viên đang chuẩn bị làm đất và trồng các cây mầu vụ đông ưa ẩm, như Lạc, ớt, ngô.

Để đảm bảo vụ đông giành thắng lợi. Tại Hội Nghị UBND xã triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông và làm thuỷ lợi cải tạo đất. Hiện nay các cơ quan chuyên môn của xã chỉ đạo HTX các thôn khẩn trương thu hoạch đến đâu làm đất gieo trồng đến đó. Tu bổ những đoạn mương cống sạt nở để đảm bảo việc tưới tiêu phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp năm 2017.  

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguồn: Cổng TTĐT Trung Kênh