ĐẢNG UỶ XÃ TRUNG KÊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

15/01/2019 16:30 Số lượt xem: 175

ĐẢNG UỶ XÃ TRUNG KÊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

Sáng ngày 14/01/2019 Tại hội trường trung tâm văn hoá xã. Ban thường vụ Đảng bộ xã Trung Kênh tổ chức hội nghị "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019" "xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" theo hình thức học trực tuyến chuyển tiếp từ hội nghị chủ chốt của huyện uỷ trên hệ thống của Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thành phần tham dự học tạp chuyên đề đối với tất cả các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng viên tham dự 210 đồng chí đạt 87,9%.

Qua học tập nghiên cứu chuyên đề với 2 nội dung chính đó là:

- Về tư tưởng, đạo đức, phong  cách  Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

- Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng  ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua buổi học tập chuyên đề nưm 2019, giúp các đồng chí Đảng viên nhận thức rõ vai trò của người Đảng viên, đồng thời tăng cường ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ Đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn trong công cuộc đổi mới, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguồn: UBND xã