Giới thiệu Giới thiệu

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Trong 02 ngày 15 và 16/5/2020, Đảng bộ xã Trung Kênh trọng thể tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7412

Đã truy cập : 45199964

Link liên kết Link liên kết