Hội đồng nhân dân xã Tân Lãng tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021

19/07/2019 10:51 Số lượt xem: 39

Chiều ngày 17 tháng 07 năm 2019 tại Hội trường UBND xã,  HĐND xã  tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp, đại biểu huyện có đ/c Đoàn Văn Mạnh - Ủy viên BTV– Phó Chủ tịch thường tực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện. Đại biểu xã về tham dự kỳ họp có các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ - UBND -Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, trưởng trạm y tế, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng xã, các đồng chí bí thư chi bộ trong Đảng bộ, các ông trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận làng, trưởng đài truyền thanh của xã và 24 ông bà đại biểu HĐND xã khoá XIX.

(Đ/c Trần Chí Hoàng - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  khai mạc kỳ họp)

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Chí Hoàng- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã – Chủ tọa kỳ họp; kỳ họp đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Dụng – Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo quyết toán thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các bản báo cáo của HĐND xã,  báo cáo thẩm tra của các ban Kinh tế xã hội, ban Pháp chế của HĐND xã.

(Đ/c Nguyễn Văn Dụng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả KTXH 6 tháng đầu năm 2019)

Trong nội dung tiếp thu và giải trình các ý kiến gửi tới kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Dụng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã giải trình và tiếp thu hơn 20 ý kiến. Các ý kiến của cử tri tập trung đề nghị cấp trên quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, đề nghị giảm sản lượng đất công ích….

(Đ/c Đoàn Văn Mạnh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện phát biểu)

Dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Văn Mạnh - Ủy viên BTV– Phó Chủ tịch thường tực HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của cán bộ và nhân dân trong xã. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Chí Hoàng – Huyện ủy viên -Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã - Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu về tham dự kỳ họp, đồng thời đồng chí Chủ tịch HĐND xã cũng đề nghị UBND xã và các ban ngành của xã cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của kỳ họp đã đề ra.

Sau một chiều làm việc, Kỳ họp HĐND xã Tân Lãng lần thứ 8, khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung của kỳ họp và  đạt được thành công tốt đẹp./.

 

 

 

DXD