Điều kiện tự nhiên - xã hội

17/05/2017 07:46 Số lượt xem: 0

Tân Lãng là một xã nằm ở Phía bắc – Tây Bắc  huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, tiếp giáp xã Xuân Lai huyện Gia Bình.

Phía Đông  - Đông Bắc giáp với xã Quỳnh Phú,

phía Nam và Đông Nam giáp với Thị Trấn Thứa.

Sông Móng là giải phân cách gianh giới giữa xã Tân Lãng (huyện Lương Tài) với huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh
Xã Tân Lãng có 7 thôn: Lạng Khê, Tam Sơn, Ngọc Cục, Hữu Ái, Tử Nê, Bái Giang, Hương La.  Tính đến ngày 10/5/2017 toàn xã có 1811 hộ khẩu với 6385 nhân khẩu trong đó có 968 hộ công giáo với  3682 nhân khẩu. Tổng diện tích tự nhiên là 636.6ha, trong đó đất canh tác là 240 ha.
 

TL