Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức Tổ chức

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7109

Đã truy cập : 45167193

Thực Hiện sự chỉ đạo của hội nông dân huyện Lương Tài.

Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND  xã Tân Lãng.