Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức Tổ chức

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8054

Đã truy cập : 45365010

         Thực hiện kế hoạch số 46/ KH –BCH ngày 15/3/2021 của Ban CHQS huyện Lương Tài, về việc huấn luyện dân quân năm 2021.

         Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, thường trực UBND, sáng ngày 19/4/2021, Ban tổ chức huấn luyện DQ long trọng tổ chức lễ kết nạp chiến sĩ mới và khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021.