Xã An Thịnh triển khai hướng dẫn bình xét làng văn hóa, gia đình văn hóa

24/10/2018 14:41 Số lượt xem: 254

1-Quy trình bình xét công nhận các danh hiệu Văn hóa.

        a)Danh hiệu Gia đình Văn hóa:

- Điều kiện công nhận,phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại điều 4, chương II quyết định số 56/2012/QĐ- UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ( Có bảng điểm xét công nhận kèm theo).

* Hồ sơ đề nghị công nhận Gia đình Văn hóa gồm:

- Bảng đăng ký xây dựng LVH-GĐVH từ quý I/2018.

- Bản tự chấm điểm của hộ gia dình và Ban vận động làng đã chấm.

- Biên bản họp bình xét của Ban vận động làng kèm theo danh sách những gia đình đề nghị công nhận Gia đình văn hóa năm 2018.

- Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư,Ban chỉ đạo xã xét đề nghị Chủ tịch UBND xã ra Quyết định công nhận danh hiệu GĐVH,Ban vận động thôn tổ chức công bố danh sách quyết định của Chủ tịch UBND xã công nhận GĐVH vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11) và ghi vào sổ vàng truyền thống GĐVH các thôn,đối với các gia đình văn hóa đạt 3 năm liền BCĐ đề nghị chủ tịch UBND xã trao giấy chứng nhận GĐVH.

b) Danh hiệu Làng văn hóa:

- Điều kiện công nhận: Đạt các tiêu chuẩn quy định tại điều 5 chương II Quyết định số:56/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bắc Ninh ban hành( Có bảng điểm xét công nhận kèm theo).

* Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu LVH gồm có:

- Báo cáo thành tích 01 năm( đối với lần đầu công nhận) giữ vững 02 năm và đạt giai đoạn 03 năm liên tục có xác nhận của UBND xã ( kèm theo danh sách GĐVH,bảng điểm của BVĐ thôn chấm để Ban chỉ đạo của xã xét)

- Biên bản của BVĐ thôn đề nghị BCĐ xã xét ( Hồ sơ gồm 03 bộ: 01 bộ lưu xã, 02 bộ gửi về BCĐ huyện).

+ Trong quá trình bình xét danh hiệu GĐVH cần lưu ý 1 số tiêu chuẩn sau:

      - Các gia đình đạt từ 85 điểm trở lên được xét công nhận GĐVH.

      - Không công nhận danh hiệu GĐVH nếu có các thành viên trong gia đình vi phạm một trong các tiêu chuẩn sau: Sinh con thứ 3 trở lên, có người mắc tệ nạn xã hội,có người vi phạm pháp luật ( Từ cảnh cáo trở lên).

     + Trong quá trình bình xét danh hiệu LVH có các  tiêu chí sau:

     - Các đơn vị đạt từ 85 điểm trở lên được xét công nhận LVH ( có bảng chấm điểm kèm theo)

      - Đơn vị nào vi phạm một trong những tiêu chuẩn sau coi là điểm liệt không được xét danh hiệu LVH.

     + Chi bộ đảng bị xếp loại “ Trung bỡnh”

      + Có trọng án hình sự do người địa phương gây ra ( có người phạt tù từ 10 năm trở lên đến tử hình).

      + Có khiếu kiện trái pháp luật đông người vượt cấp kéo dài ( Khi đã được giải quyết đúng thẩm quyền).

      c) Danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Văn hóa:

       - Các cơ quan, đơn vị đạt từ 85 điểm trở lên và không vi phạm một trong những điều kiện sau:

      + Có cán bộ CNVCNLĐ sử dụng,tàng trữ ,buôn bán ma túy.

      + Nội bộ cơ quan,đơn vị mất đoàn kết.

      + Có cán bộ CNVCNLĐ vi phạm pháp luật bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   2-Tiến độ thời gian triển khai:

   - Ban vận động các thôn tiến hành chấm điểm, bình xét đánh giá đề nghị công nhận danh hiệu GĐVH xong trước ngày 06/11/2018 và hồ sơ đề nghị công nhận LVH trước ngày 09/11/2018 để nộp về BCĐ xã, BCĐ xã họp bình xét vào ngày 12/11/2018.

   3- Tổ chức thực hiện:

  Căn cứ vào hướng dẫn của BCĐ xã Ban vận động các thôn tổ chức họp bình xét các danh hiệu gửi về BCĐ xã theo như kế hoạch hướng dẫn.

 Ban chỉ đạo xã giao cho thường trực ban là Ban VHTT và MTTQ xã hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc bình xét GĐVH-LVH của các thôn năm 2018 trên địa bàn xã.

ubnd xã