Xã An Thịnh đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa năm 2019 và triển khai sản xuất cây vụ đông năm 2020

04/10/2019 14:33 Số lượt xem: 49
Các thôn trong xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa
Bà con xã viên xã An Thịnh tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa vụ mùa năm 2019, tiến hành sản xuất trồng cây vụ đông năm 2020
Nguyễn Trung Kiên
Nguồn: UBND xã An Thịnh