Trường THCS xã An Thịnh tổ chức khai giảng năm học mới và đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc Gia

26/09/2019 23:00 Số lượt xem: 33

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử; trong tâm thế rộn ràng, náo nức của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân xã An Thịnh nói riêng vui trong “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”; tôi rất vinh dự được đến dự Lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò trường THCS An Thịnh - ngôi trường có bề dày truyền thống.

Năm học 2019 - 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt; năm toàn xã tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22 đề ra; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí Trường học trong chương trình mục tiêu Quốc gia. Nhiệm vụ rất nặng nề, do vậy, để phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, trong năm học này, tôi đề nghị nhà trường và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong xã tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:  

 Thứ nhất: Rà soát và tiến hành quyết liệt các giải pháp để duy trì và nâng cao  chất lượng các chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra.

Thứ hai: Cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị TW8 (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó cần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; đảm bảo sự hài hòa giữa trí, đức, thể, mỹ; giữa dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và đạo đức công dân. Chuẩn hóa việc dạy ngoại ngữ và tin học; khuyến khích giáo viên và học sinh tự học.

Thứ ba: Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy, biên chế” của ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thông qua việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo.

Nguyễn Thị Bến
Nguồn: UBND xã An Thịnh