Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã An Thịnh triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức khám sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ, Đoàn thanh niên phát động đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

19/10/2019 09:23 Số lượt xem: 54
Phát động đoàn viên thanh niên xã An Thịnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2020

BÀI PHÁT ĐỘNG

 ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN VIẾT ĐƠN TÌNH NGUYỆN NHẬP NGŨ NĂM 2020

 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ AN THỊNH

 Thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến!

     Từ nhiều năm nay đã trở thành truyền thống, khi mùa tuyển quân đến thì đó cũng là lúc Đoàn TN xã nhà tổ chức phong trào đoàn viên thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

    Trong những năm qua kết quả thu được thật đáng khích lệ và tự hào: Năm 2015 có 17 đoàn viên thanh niên, Năm 2016 có 14 đoàn viên thanh niên, Năm 2017 có 16 đoàn viên thanh niên, năm 2018 có 20 đoàn viên thanh niên, năm 2019 có 14 qua 5 năm phát động phong trào với 81 đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện, đó thực sự là những gương điển hình về lớp thanh niên ‘Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích’ điển hình trong thực hiện phong trào ‘xung kích bảo vệ tổ quốc’. Thực hiện lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã giao cho thế hệ trẻ chúng ta “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn!

    Tổ quốc đã hòa bình thống nhất cả nước đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để xây dựng và phát triển đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Để thực hiện mục tiêu đó thì nhiệm vụ quan trọng trước tiên là phải bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Là lớp thanh niên kế tục sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, của các thế hệ cha anh, chúng ta nhận thức sau sắc rằng thanh niên là sức sống của hiện tại và tương lai ở chúng ta có sức trẻ, bầu nhiệt huyết cách mạng thanh niên, là lực lượng đặc biệt xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chúng ta sẵn sàng: ‘làm bất cứ nhiệm vụ gì, đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần’.

     Là người con của quê hương An Thịnh chúng ta thật vô cùng tự hào về các thế hệ cha anh. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, thế hệ lối tiếp thế hệ, lớp lớp thanh niên xã An Thịnh đã cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã xây dựng lên một truyền thống, một địa danh, một cái lôi cách mạng đã được nhà nước phong tặng: “An Thịnh quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Tự hào và trách nhiệm là những người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương anh hùng, mỗi chúng ta phải suy nghĩ, làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống đó. Là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chúng ta sẵn sàng nhận lấy nhiệm vụ mà quê hương và tổ quốc giao cho.

     Thưa các bạn Đoàn viên thanh niên thân mến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm là nghĩa vụ của mỗi chúng ta, cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Mùa tuyển quân đã đến để tiếp tục và phát huy truyền thống cha anh, để giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò đặc biệt của tuổi trẻ, đối với sự nghiệp bảo về tổ quốc; Đồng thời thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐX ngày 04 tháng 10 năm 2019 ‘Kế hoạch phát động đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2020’ của Ban chấp hành đoàn xã An Thịnh, phát động đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của xã An Thịnh chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2020. Đặc biệt là từ ngày 07/10/2019 đến ngày 19/10/2019, Ban chấp hành Đoàn xã An Thịnh rất mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc sự giúp đỡ của các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn xã và hy vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn xã, Đơn tình nguyện xin gửi về ban chỉ huy quân sự xã hoặc Ban chấp hành xã Đoàn thông qua Ban chấp hành chi đoàn hoặc thôn đội trưởng các thôn.

      Ban chấp hành Đoàn Thanh niên  xã An Thịnh tin tưởng sẽ nhận được nhiều đơn tình nguyện của các bạn Đoàn viên thanh niên, để ngày nhập ngũ năm 2020 thực sự là một ngày hội của tuổi trẻ An Thịnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Nguyễn Văn Thịnh
Nguồn: BCH Đoàn xã An Thịnh