Hội ngị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra

05/02/2020 10:27 Số lượt xem: 69
Triển khai Quyết định, Kế hoạch của Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã

 Trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra 

2. Trạm Y tế

- Tham mưu cho UBND xã  kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh,  trong việc  xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn 

- Phối hợp Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh, dịch viêm phổi do Corona.

 - Phối hợp với Đài truyền thanh xã thôn  thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng.

   - Phối hợp, hướng dẫn và giám sát, đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các Ban , ngành, các thôn .

- Dự trù đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc... cho công tác phòng, chống dịch;  sẵn sàng điều tra, xử lý dịch, tổ chức tốt công tác trực dịch, trực cấp cứu, phân tuyến, phân luồng, cách ly điều trị bệnh nhân; tập huấn, hướng dẫn các nhân viên y tế về giám sát, xử lý ổ dịch, chẩn đoán, phân loại  và điều trị bệnh, dịch viêm phổi do Corona.

 - Tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh, các biện pháp đã triển khai, các biện pháp tiếp theo, kiến nghị đề xuất về  UBND xã và Trung tâm y tế huyện 

- Xây dựng kế hoạch thu dung, hướng dẫn  cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì hoạt động thường xuyên của Trạm  khi có dịch. 

- Thực hiện nghiêm việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế.

- Phân công cán bộ trực dịch 24/24 h

- Tập huấn  hướng dẫn  giám sát, chẩn đoán , điều trị, cho các cán bộ  Y tế xã và Y tế màng lưới  trên địa bàn.

- Thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. về giám sát báo cáo bệnh truyền nhiễm 

 3Ban Công an 

- Rà soát quản lý nhân khẩu  các đối tượng từ các vùng có dịch về địa phương, thông tin cho ngành y tế để giám sát sức khỏe các đối tượng 

- Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xử lý các vi phạm pháp luật về an ninh , trật tự, an toàn, cách ly y tế bắt buộc đối với mắc bệnh , nghi ngời mắc bệnh, là các biện pháp hạn chế  xã hội trong quá trình thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã 

4. Ban  Tài chính - Kế toán 

     Đảm bảo kinh phí cho các Ban chỉ đạo để chủ động tăng cường các hoạt động giám sát phòng, chống bệnh, dịch Corona,  chuẩn bị nguồn kinh phí dự phòng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cần thiết để sử dụng khi được yêu cầu.

5. Ban Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh xã 

  -Phối hợp ngành Y tế và các ngành liên quan thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống Corona

- Tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh  hệ thống truyền thanh của xã, nói chuyện trực tiếp, hội thảo, treo pano, áp phích, phát tờ rơi, tờ gấp, tại các buổi họp/sinh hoạt thôn,  Nội dung và phương pháp tuyên truyền phải phong phú, hấp dẫn để mọi người dân dễ tiếp thu, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao theo khuyến cáo của ngành y tế..

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các thôn  triển khai các hoạt động truyền thông đến các khu vực có nguy cơ, đối tượng có nguy cơ, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống Corona

6. Các trường học trên địa bàn:

- Phối hợp với Trạm Y tế  tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong trường học ( để học sinh, phụ huynh học sinh  biết và phòng chống);

- Phối hợp và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. tăng cường công tác vệ sinh môi trường lớp hoc, ngoại cảnh, hướng dẫn học sinh, thực hiên tốt công tác vệ sinh cá nhân, đeo khảu trang khi có mắc bệnh đường hô hấp , hướng dẫn học sinh đi khám bệnh tại cơ sở y tế để được tư vấn hướng dẫn 

7. Đề nghị Uỷ  Ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể :

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công. Tích cực, chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp và ngành y tế triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của nhân dân.   

8. Các ông trưởng thôn trong toàn xã 

- Tăng cường  triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chỉ đạo hệ thống thông tin, tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống dịch. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường làng xóm, Rà soát nắm bắt các đối tượng đi từ vùng có dịch về địa phương, chủ động khai báo với chính quyền địa phương, và cơ quan Y tế để được giám sát sức khỏe.

Nguyễn Trung Kiên
Nguồn: UBND xã An Thịnh