Hội nghị động viên cấp phát quân trang cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020

10/02/2020 11:06 Số lượt xem: 72
Ngày 06 tháng 02 năm 2020 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Thịnh tổ chức hội nghị gặp mặt động viên, cấp phát quân trang cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2020
Tại đây, đã diễn ra các nội dung: Quán triệt kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã An Thịnh về công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương khích lệ, động viên, giao nhiệm vụ và tặng quà cho công dân nhập ngũ; ý kiến phát biểu bày tỏ tình cảm, nguyện vọng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các tân binh...
Theo quy định, công tác cấp phát một số mặt hàng quân trang cho chiến sĩ mới phải được bảo đảm thống nhất, đúng theo cỡ số đã đăng ký, theo từng quân, binh chủng. Cán bộ Ban CHQS  tiến hành hướng dẫn công dân nhập ngũ cách mang mặc và quản lý quân trang được cấp phát theo đúng quy định.
Nguyễn Bá Thắm
Nguồn: Hội đồng NVQS xã AN Thịnh