Bà con xã viên tích cực trồng màu vụ đông

09/10/2019 14:42 Số lượt xem: 44
UBND xã tích cực chỉ đạo bà con xã viên trồng cây vụ đông, phát huy thế mạnh cây hành, tỏi, khoai lang ...
Phát triển cây vụ đông theo hướng mở rộng diện tích gieo trồng cây có giá trị năng suất cao gắn với quy hoạch thành vùng sản xuất. UBND xã tích cực chỉ đạo các HTX tiếp tục triển khai và thực hiến Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND huyện Lương Tài về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2018-2020
Nguyễn Trung Kiên
Nguồn: UBND xã