Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 54
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
892/UBND-TH
Vv phối hợp cấp phát tài liệu pháp luật phục vụ công tác, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện26/09/2019
891/UBND-KTHT
Vv tham gia ý kiến đối với quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết kế công đoàn trên địa bàn tỉnh bắc ninh25/09/2019
01/PC-BCĐ
Phân công nhiệm vụ thành viên ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 201925/09/2019
2045/QĐ-UBND
Vv kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Lương Tài24/09/2019
66/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giao ban UBND huyện24/09/2019
1996/QĐ-UBND
Quyết định về việc thành lập tổ công tác liên ngành xử lý công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự năm 202020/09/2019
110/BC-UBND
Báo cáo kết quả công tác tổ chức bộ máy và cải cách hành chính năm 201920/09/2019
107/BC-UBND
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 201920/09/2019
61/KH-UBND
KH thực hiện chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp13/09/2019
60/KH-UBND
Kế hoach ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Lương Tài năm 202011/09/2019
58/KH-UBND
KH kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn huyện23/08/2019
57/KH-UBND
KH triển khai thực hiện QĐ số 14/2019 QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, Thị trấn, quản lý khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện23/08/2019
56/KH-UBND
KH Triển khai thực hiên đề án 'tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương' đến năm 2021 trên địa bàn huyện22/08/2019
55/KH-UBND
KH triển khai thực hiện đề án 'Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện' đến năm 202122/08/2019
53/KH-UBND
KH thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lương Tài21/08/2019
51/KH-UBND
KH thực hiện Chươn trình 'Mỗi xã Thị trấn một sản phẩm' Huyện Lương Tài giai đoạn 2019 - 202020/08/2019
56/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 201916/08/2019
50/KH-UBND
KH triển khai ngày pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện15/08/2019
15/KH-BATGT
KH tổ chức tháng cao điểm bảo đảm trật tự ATGT tháng 9 năm 201914/08/2019
1702/QĐ-UBND
QĐ Vv đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở tạo vốn xây dựng, cơ sở hạ tầng xã Trung Chính Huyện Lương Tài12/08/2019
48/KH-UBND
KH tập huấn quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan đơn vị trên địa bàn Huyện Lương Tài01/08/2019
92/BC-UBND
BC tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 201831/07/2019
679/UBND-TH
Vv báo cáo thực hiện kế hoạch số 4612/KH-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh19/07/2019
91/TTr-UBND
TTr về việc phê duyệt Kinh phí dự toán nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài, tầm nhìn đến năm 205019/07/2019
88/TTr-UBND
TTr Vv đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang sông thứa12/07/2019
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|