Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 75
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
276/UBND-VX
V/v tuyên truyền hướng dẫn, sử dụng thực phẩm chay đóng hộp31/03/2021
276/UBND-VX
V/v tuyên truyền hướng dẫn, sử dụng thực phẩm chay đóng hộp31/03/2021
277/UBND-KTHT
V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện “ Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh30/03/2021
275/UBND-VX
V/v đóng góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch30/03/2021
274/UBND-VX
V/v bố trí vị trí xây dựng bảng quảng cáo tấm lớn phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương30/03/2021
273/UBND-VX
Vv thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19Y tế30/03/2021
267/UBND-TCKH
V/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất29/03/2021
23/KH-UBND
Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện Lương Tài29/03/2021
264/UBND-VX
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới28/03/2021
262/UBND-VX
V/v hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 202127/03/2021
28/UBND-BC
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU, ngày 02/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác, phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện26/03/2021
22/KH-UBND
Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 huyện Lương Tài và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 202126/03/2021
58a/UBND-XDCB
V/v thực hiện chỉnh trang đô thị25/03/2021
26/BC-UBND
Nhu cầu nhà ở cho hộ gia đình thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Lương Tài25/03/2021
257/UBND-VX
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc24/03/2021
22/TTr-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trung Kênh, huyện Lương Tài đến năm 203522/03/2021
21/TB-UBND
Kết luận của Đ/c Phó Chủ tịch UBND Huyện tại buổi kiểm tra việc giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị và thực hiện các Kết luận, Quyết định sau thanh tra, kiểm tra tại xã An Thịnh20/03/2021
229/UBND-NN
V/v thực hiện kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 202118/03/2021
229/UBND-NN
V/v thực hiện kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 202118/03/2021
227/UBND-TCD
V/v giao tham mưu báo cáo các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người trên địa bàn huyện17/03/2021
226/UBND-NN
V/v rà soát các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn các xã16/03/2021
892/UBND-TH
Vv phối hợp cấp phát tài liệu pháp luật phục vụ công tác, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện26/09/2019
891/UBND-KTHT
Vv tham gia ý kiến đối với quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết kế công đoàn trên địa bàn tỉnh bắc ninh25/09/2019
01/PC-BCĐ
Phân công nhiệm vụ thành viên ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 201925/09/2019
2045/QĐ-UBND
Vv kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Lương Tài24/09/2019
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|