UBND huyện Lương Tài: Phiên họp thường kỳ tháng 9

11/09/2020 08:36 Số lượt xem: 90
Ngày 9/9/2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, UBND huyện Lương Tài tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. 

 Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV huyện hủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Thanh Hải, UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT UBND Huyện; đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND, các đồng chí ủy viên UBND huyện, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

9 tháng đầu năm 2020, huyện Lương Tài đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển KT- XH. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 870,125 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 63,36% KH năm, bằng 103,7% so với cùng kỳ năm 2019. Gieo trồng được 11.601 ha, đạt 99,6% KH năm, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó: diện tích gieo cấy lúa 8.932 ha, đạt 98,2% kế hoạch, bằng 97,7% so với cùng kỳ năm 2019; năng suất ước đạt 62,5 tạ/ha (năng suất lúa vụ xuân đạt 65,5 tạ/ha, giảm 1,3 tạ/ha so với vụ xuân năm 2019; năng suất lúa vụ mùa ước đạt 58,5 tạ/ha, giảm 4,1 tạ/ha so với vụ mùa năm 2019). Sản lượng ước đạt 55.839 tấn. Chăn nuôi, thủy sản: Tổng đàn trâu, bò: 1.577 con, bằng 74,0% cùng kỳ năm 2019, đạt 63,6% so với KH năm; Tổng đàn lợn: 42.607 con, bằng 133,8% cùng kỳ năm 2019, đạt 99,6% so với KH năm; Đàn gia cầm: 860.525 con, bằng 152,1% cùng kỳ năm 2019, đạt 159,3% so với KH năm; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 6.930 tấn, bằng 111,4% cùng kỳ năm 2019, đạt 61,3% KH năm; Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt: 422,1 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 78,43% KH, bằng 103,5% so với năm 2019. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong ao đất là 1.286 ha, số lượng lồng nuôi cá trên sông Thái Bình là 764 lồng, tăng 14 lồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng sản lượng ước đạt 9.000 tấn, bằng 102,9% cùng kỳ năm 2019, đạt 72,0% so với kế hoạch năm.

        Về xây dựng Nông thôn mới: Xã nông thôn mới: 13/13 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các xã đang duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Huyện nông thôn mới: được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (tại Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 15/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Thu ngân sách Nhà nước: Ước thực hiện 148,681 tỷ đồng, đạt 91% KH, bằng 126,6% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng chi Ngân sách địa phương: Ước thực hiện 533,951 tỷ đồng, đạt 97,4% KH, bằng 101,8% so với cùng kỳ năm 2019. năm 2020, có 101/101 thôn đăng ký đạt Làng văn hóa, 31.952/33.993 gia đình đăng ký đạt Gia đình văn hóa (đạt 94%), 100% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 9 tháng đầu năm, toàn huyện có 171 trường hợp thực hiện điện táng, hỏa táng, đạt 43,8%, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019, công tác lao động, việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác nội chính và xây dựng chính quyền được chú trọng; tình hình ANCT- TTATXH được ổn định.

          Một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 200, huyện tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh và thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ mùa; phấn đấu gieo trồng vụ đông đạt : 1.172 ha cây các loại. Phấn đấu diện tích gieo trồng cả năm đạt 11.650 ha; trong đó: Cây lúa 9.200 ha với năng suất dự kiến đạt 62,0 tạ/ha; rau mầu các loại 2.450 ha. Phấn đấu tổng giá trị sản lượng CN- TTCN cả năm đạt hơn 3.347 tỷ đồng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng; tập trung chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT- XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng GPMB các dự án được phê duyệt; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hội gia đình; chỉ đạo đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin,  giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, TTATXH; Cải các hành chính tại các cơ quan thuộc huyện, các xã, thị trấn trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực cán bộ, công chức viên chức và hành chính công.

         Tại phiên họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo ước thực hiện dự toán thu chi 9 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025; Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28/11/2018 của BCH đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp - TTCN, làng nghề trên địa bàn huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo; Kế hoạch điều động luân chuyển cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tào.

        Thảo luận tại hội nghị, các ngành, các xã, thị trấn đã tham gia thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2020, về: tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước, nhất là thu thuế sử dụng đất, thu thuế phi nông nghiệp, chống thất thu thuế ngoài quốc doanh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các tuyến đường đang thi công, nhất là giải phóng mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ …; quan tâm đẩy nhanh thi công các công trình đường giao thông, phòng, lớp học; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân; chú trọng phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chủ động phòng chống lụt bão, úng nội đồng, đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Đê điều; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý giải quyết khiếu kiện, tố cáo…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện ghi nhận và đánh gia cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT- XH 9 tháng đầu năm; thống nhất tiếp thu những ý kiến phát biểu của các ngành, địa phương tại phiên họp.  Về nhiệm vụ trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ mùa, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp; tập trung cao hoàn thành thu ngân sách của quý IV năm 2020, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiến tới Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng, trong đó lưu ý các xã, thị trấn lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực, điều kiện thi công công trình, trước khi quyết định chọn nhà thầu đề nghị báo cáo với lãnh đạo UBND huyện; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết tốt các đơn thư kiếu kiện tố cáo…..

XT. Phòng VH&TT huyện
Nguồn: Cổng điện tử Lương Tài