Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2020

17/09/2020 09:01 Số lượt xem: 67
(BNP) - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh vừa ký ban hành công văn số 3227/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em; hướng dẫn người dân và trẻ em lựa chọn thực phẩm, đồ chơi an toàn trong dịp Tết Trung thu. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân; thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở khám chữa bệnh cho trẻ em, các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, các khu dân cư, các tòa nhà chung cư cao tầng, các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông thuộc địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con hộ nghèo tại một số địa phương, cơ sở. Lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và các quy định về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chăm sóc trẻ em; vận động các đoàn viên, hội viên, nhân dân đóng góp, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

B.M
Nguồn: http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/to-chuc-cac-hoat-ong-nhan-dip-tet-trung-thu-nam-2020