Giao ban công tác XDCB 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

08/08/2017 12:00 Số lượt xem: 280
Chủ trì hội nghị giao ban công tác XDCB 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 diễn ra sáng 4/8; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện đề nghị các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản để các công trình thi công đảm bảo đúng trình tự và đúng luật. 

  Trong 6 tháng đầu năm, tình hình đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lương Tài có những bước phát triển mạnh mẽ, dần đi vào nề nếp; việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Theo đó, công tác quản lý quy hoạch xây dựng được đẩy mạnh, như: lập quy hoạch phát triển đô thị năm 2017, lập quy hoạch phân khu thị trấn Thứa, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, cấp giấy phép xây dựng trụ sở, nhà ở dân cư và cấp giấy chứng nhận nhà ở cho các hộ gia đình. Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình được quan tâm với tổng số dự án ghi vốn năm 2017 là 111 công trình, tổng số kinh phí được phần bổ là hơn 201 tỷ đồng; trong đó 6 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện 36 công trình, tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 444 tỷ đồng, gồm 22 dự án khởi công mới và 14 dự án chuyển tiếp. Có 24 công trình hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán với tổng giá trị là gần 172 tỷ đồng, 6 công trình đã tổ chức kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng. Mặt khác, huyện làm tốt công tác kiểm tra chất lượng công trình; thực hiện quản lý dự án cơ bản tuân thủ theo đúng luật và chú trọng công tác quản lý trật tự xây dựng.

          Tuy nhiên, công tác XDCB 6 tháng đầu năm còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: việc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chi tiết trung tâm xã chưa được UBND các xã, thị trấn quan tâm; chất lượng hồ sơ quy hoạch còn hạn chế dẫn đến việc khi thực hiện dự án phải điều chỉnh cục bộ, điều chỉnh quy hoạch. Việc thực hiện các dự án theo quy hoạch còn chậm, còn sai hoặc chưa thực hiện, chủ yếu do khó khăn về nguồn vốn, khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn một số vướng mắc từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoan thực hiện đầu tư; trong đó chủ yếu là việc chủ đầu tư chưa đánh giá được tính cấp thiết thực sự của từng dự án; chưa bám sát thực tế và quy định hỗ trợ phát triển hạ tầng nông thôn của tỉnh; lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế chưa chặt chẽ; tình hình giải ngân xây dựng cơ bản ở một số dự án còn chậm; số lượng công trình cấp phép xây dựng còn ít so với thực tế…

      Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, huyện sớm triển khai xây dựng 52 công trình dự kiến khởi công của năm; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng công trình.

        Tại hội nghị, đại diện các xã, thị trấn và các ngành đã báo cáo các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn và đơn vị; nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị một số vấn đề, như: khó khăn trong việc huy động vốn đối ứng đầu tư xây dựng công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang xây dựng; đề nghị quan tâm đầu tư các công trình thời gian tới, chủ yếu là các công trình trường học, nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn; cần giải quyết nhanh thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng cơ bản; đề nghị quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các công trình, tránh nợ động xây dựng cơ bản…

Các ngành liên quan của huyện cũng đã trả lời, giải đáp một số ý kiến của các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện thống nhất với những nội dung triển khai cũng như những đóng góp, đề xuất, trả lời kiến nghị của các đại biểu liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết những ý kiến của các địa phương, đơn vị kiến nghị. Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Hà đề nghị các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản để các công trình thi công đảm bảo đúng trình tự và đúng luật. Trong đó nhấn mạnh: cần chú trọng chọn nhà thầu có năng lực thi công các công trình; làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quyết toán đầu tư; tập trung đầu tư xây dựng công trình đối với các địa phương xây dựng nông thôn mới để huyện phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường quản lý trật tự xây dựng cơ bản; coi trọng quản lý tài chính thôn đúng nguyên tắc và công khai minh bạch…

Đức Phương- Đài Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện