Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 31
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
12/BC-TP
Báo cáo Tháng 01,02,03/2020 và Quý I/202006/03/2020
108/BC-TP
Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháyTư pháp09/10/2019
107/BC-TP
Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III năm 2019Tư pháp09/10/2019
104/BC-TP
Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019Tư pháp07/10/2019
98/BC-TP
Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019Tư pháp03/10/2019
97/CV-TP
Về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sởTư pháp30/09/2019
87/BC-TP
Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp Quý III/2019 phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp Quý IV/2019Tư pháp09/09/2019
86/BC-TP
Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019Tư pháp09/09/2019
58/KH-UBND
Kế hoạch Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn HuyệnTư pháp22/08/2019
57/KH-UBND
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, thị trấn, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn HuyệnTư pháp22/08/2019
56/KH-UBND
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương" đến năm 2021 trên địa bàn HuyệnTư pháp22/08/2019
55/KH-UBND
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn Huyện" đến năm 2021Tư pháp22/08/2019
50/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn HuyệnTư pháp14/08/2019
755/UBND-NC
Công văn đề nghị phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2019Tư pháp08/08/2019
77/BC-TP
Báo cáo Kết quả công tác Tư pháp tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019Tư pháp08/08/2019
01/BC-HĐPH
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ĐảngTư pháp05/08/2019
01/BC-HĐPH
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư trung ương ĐảngTư pháp05/08/2019
01/BC-HĐPH
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ĐảngTư pháp05/08/2019
23/BC-PTP
Báo cáo Tổng kết 5 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Lương TàiTư pháp22/03/2019
01/KH-HĐPH
Kế hoạch phối hợp hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019Tư pháp20/02/2019
195/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019Tư pháp19/02/2019
16/CV-TP
Công văn triển khai kiểm tra công tác Hộ tịch cơ sở năm 2019. Kèm theo kế hoạch kiểm traTư pháp19/02/2019
13/BC-TP
Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019Tư pháp31/01/2019
45/KH-UBND
Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Lương Tài ban hành trong 05 năm (kỳ 2014-2018)Tư pháp10/08/2018
23/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.Tư pháp18/04/2018
Số dòng / trangTrang 1/2|<<12>>|