Tư pháp Lương Tài tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018

19/01/2018 09:05 Số lượt xem: 269

TƯ PHÁP LƯƠNG TÀI

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

TƯ PHÁP NĂM 2018

 

Phòng Tư pháp huyện Lương Tài cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chủ động phản ứng chính sách nhất là với những chính sách không phù hợp liên quan đến người dân, doanh nghiệp... Đây là vấn đề đ/c Uỷ viên BTV Huyện uỷ - PCT UBND huyện nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của phòng Tư pháp huyện diễn ra ngày 18/1/2018. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ và toàn thể công chức Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch 14 xã, thị trấn.

Đ/c V ũ Đ ình Ph úc - Huyện uỷ viên - Trưởng phòng Tư pháp chủ trì HN

Vui mừng và ấn tượng về sự phát triển kinh tế xã hội của Lương Tài thời gian qua, PCT UBND huyện cũng nhìn nhận “trong công tác tư pháp, huyện nhà luôn bám sát Chương trình trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp đề ra, có sự triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

PCT UBND huyện đánh giá công tác tư pháp năm 2017 của huyện tiếp tục có bước chuyển biến với nhiều đổi mới; đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được huyện quan tâm, chú trọng. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp được thực hiện nề nếp, đã giải quyết khối lượng lớn yêu cầu của người dân, cơ bản bảo đảm đúng hạn; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, đạt được kết quả nhất định; Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực..

Đ/c Phạm Thanh Hải - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài đến d và chỉ đạo hội nghị

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tư pháp huyện đã đạt được trong thời gian qua, PCT UBND huyện cũng cám ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, đ/c PCT UBND huyện yêu cầu bám sát chỉ đạo của Bộ, ngành, chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2018; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, chủ động phản ứng chính sách nhất là với những chính sách không phù hợp liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đi vào thực chất, hiệu quả, cần phát huy những cách làm mới, sáng tạo, tránh lối mòn. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hộ tịch. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.

Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến thảo luận đồng ý với việc đánh giá kết quả công tác trong năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có những đề xuất, kiến nghị; đồng thời thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tư pháp năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: công tác tư pháp của huyện năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có sự chủ động, có tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành kinh tế, xã hội của UBND huyện.

Tập th lãnh đạo, chuyên viên, cán b và công chức Tư pháp,

Tư pháp-H tịch huyện Lương Tài

Năm 2018, đ/c Phó Chủ tịch chỉ rõ, huyện cần tiếp tục kiên trì thực hiện mạnh mẽ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh CCHC trong đó hướng tới việc xây dựng chính quyền điện tử, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính. Công tác Tư pháp của huyện cần tiếp tục cố gắng, tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn để tham mưu UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của huyện.

Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành Tư pháp Lương Tài phải hướng mạnh về cơ sở, phòng Tư pháp cần tham mưu cho huyện Kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra công tác tư pháp tại các xã,  thị trấn, tập trung vào những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu cho huyện có những quyết sách để thực hiện nhiệm vụ này./.

 

       Vương Thị Huế

Phòng Tư pháp huyện Lương Tài

 

VTH