Lương Tài xây dựng Chính quyền điện tử ở địa phương

20/09/2019 14:00 Số lượt xem: 86
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN), hướng tới phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. CPĐT là chính phủ ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, giảm phiền hà, tham nhũng, tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 5\CNTT\IMG_20190520_102146.jpg

(Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của huyện)

       Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình về cải cách hành chính của đất nước.

        Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc xây dựng Chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, những năm qua huyện Lương Tài tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói riêng về xây dựng chính phủ điện tử và tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn. Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp Ủy đảng, sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành,  Lương Tài đã và đang đẩy mạnh sự hoạt động ứng dựng CNTT trên địa bàn toàn huyện. Huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử với đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng BCĐ để tăng cường công tác chỉ đạo CNTT trên toàn huyện. Yêu cầu sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh đạt hiệu quả cao như phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện và của các đơn vị, chứng thư số…các phần mềm mang lại những hiệu quả thiết thực giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, giảm thiểu văn bản giấy… giúp công việc đảm bảo thời gian, kết quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt hơn.

        Sau hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm hành chính công của huyện đã mang lại sự tiện ích, nhanh chóng, đảm bảo công khai minh bạch cho các thủ tục hành chính của huyện. Dịch vụ hành chính công được tích hợp vào phần mềm hành chính công tại địa chỉ: dvc.bacninh.gov.vn  trong đó có 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện, 11 dịch vụ công trực tuyến cấp xã đã được đưa lên cổng thông tin thành phần của huyện, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc gửi, tra cứu hồ sơ của mình. Người dân có thể tra cứu, tìm hiểu và đăng ký về hồ sơ xử lý công việc của mình tại địa chỉ dvc.bacninh.gov.vn. Từ tháng 12/2018 đến 15/5/2019, trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận và giải quyết 4729 hồ sơ thuộc quyền xử lý của cấp huyện và 4056 hồ sơ cấp xã. Phần lớn các hồ sơ đều được xử lỳ và trả đúng hạn. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ nhưng đến nay việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn gặp nhiều khó khăn do người dân chưa ý thức được những lợi ích từ việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, vẫn còn tâm lý muốn mang hồ sơ trực tiếp đến tận nơi nhận giải quyết vì vậy số lượng hồ sơ trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công còn ít so với tình hình chung trên toàn tỉnh.

        Tất cả các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã sử dụng Cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị, niêm yết các thủ tục hành chính mà đơn vị giải quyết để người dân dễ dàng tìm hiểu, đưa các văn bản chỉ đạo điều hành, các tin tức hoạt động của đơn vị phổ biến rộng rãi đến với người dân. Đến nay, các cổng thông tin điện tử thành phần đã và đang hoạt động có hiệu quả, từ đầu năm 2019 đến nay, Cổng TTĐT huyện đã đưa 135 tin bài, 115 văn bản chỉ đạo điều hành, đối với các xã, thị trấn đã đưa 85 văn bản chỉ đạo và 128 tin, bài về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của các xã, thị trấn.

       Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các trường đã và đang sử dụng những phần mềm chuyên ngành vào việc xử lý công việc như phần mềm MISA (Tài chính kế hoạch), phần mềm quản lý học sinh (giáo dục); phần mềm quản lý đất đai GIS (tài nguyên và môi trường)…. đang hoạt động có hiệu quả. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài nhiều năm liền là đơn vị đứng đầu trong toàn tỉnh về ứng dụng CNTT.

        Huyện đã ban hành các văn bản, quy định, quyết định nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, có các mức đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị qua đó đánh giá thực chất mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị. Hình thành thói quen sử dụng CNTT thay thế cách làm truyền thống trước như gửi các văn bản điện tử thay thế văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Giảm thiểu các bước trong các thủ tục hành chính, đảm bảo theo đúng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Từng bước đưa huyện Lương Tài trở thành đơn vị có mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT cao trên địa bàn toàn tỉnh (chỉ số ICT Index).

       Để phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tiếp tục duy trì việc sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chứng thư số, hệ thống thư điện tử công vụ. Tập trung vào nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong hệ thống dịch vụ công của huyện để người dân có thể tìm hiểu, đăng ký hồ sơ trực tuyến (địa chỉ Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và huyện là: dvc.bacninh.gov.vn). Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, xã, thị trấn tích cực đưa các văn bản chỉ đạo điều hành của đơn vị, các tin bài hoạt động để tuyên truyền phổ biến đến với người dân và quảng bá hình ảnh của huyện Lương Tài ra các nơi khác, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (01/9/1999-01/9/2019).