LƯƠNG TÀI LÀM TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

23/05/2018 15:00 Số lượt xem: 298

Trong những năm qua, cùng với việc chú trọng nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước ta đã tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân bằng nhiều hình thức, trong đó có hoạt động xây dựng tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học…

Sách pháp luật là một trong những kênh thông tin vô cùng quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục truyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đông đảo nhân dân và cán bộ. Trong những năm qua được cấp Uỷ, UBND từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, chăm lo, chú trọng hơn rất nhiều trong công tác mua sắm, trang cấp, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn toàn huyện, nhằm không ngừng nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho tất cả mọi người.

Trưng bày tủ sách pháp luật tại xã Minh Tân

Nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng đó trong những năm qua công tác quản lý, khai thác, trang cấp, đóng mới tủ sách pháp luật ở huyện Lương Tài đã được thực hiện đầy đủ, chu đáo và hiệu quả. Hiện nay toàn huyện có 15 tủ sách pháp luật với hơn 8.000 đầu sách các loại trong đó có 01 tủ sách đặt tại Phòng tư pháp huyện và 14 tủ sách đã được đặt tại trụ sở UBND xã, thị trấn có vị trí thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân đến đọc, tìm hiểu và tham khảo sách pháp luật. Cơ bản các Tủ sách pháp luật đảm bảo đúng 04 bộ phận sách theo quy định. Các tài liệu chủ yếu trong tủ sách pháp luật:

+ Nhóm văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương gồm: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương;

+ Nhóm tài liệu pháp luật phổ thông gồm: sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

+ Nhóm Công báo của Chính phủ và Công báo của tỉnh; báo, bản tin pháp luật của trung ương và địa phương.

+ Nhóm sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở.

Thời gian qua UBND các xã, thị trấn đã có nhiều biện pháp tích cực, nhiêù hình thức phong phú nên số người tham gia tìm đọc các loại sách pháp luật được duy trì và không ngừng tăng lên. Đã có trên 5.641 lượt người tìm đọc sách pháp luật thông qua tủ sách pháp luật tại cơ sở. Các đầu sách được nhiều người tìm đọc như: Luật đất đai, luật hôn nhân gia đinh, luật giao thông đường bộ, luật xây dựng, bộ luật Dân sự, bộ luât lao đông, Luật tổ chức HĐND & UBND ở và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách trong giải phóng mặt bằng, chế độ thanh niên xung phong, nông nghiệp, chính sách hỗ trợ người nghèo, bạo lực gia đình, dân số…

Để từng bước khắc phúc những khiếm khuyết trong thời gian tới chúng ta cần làm tốt một số việc.

1. Cấp uỷ cơ sở cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đến viêc đóng mới các tủ sách pháp luật tại đơn vị mình; UBND xã, thị trấn cần làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể quần chúng, đặc biệt là với tổ chức mặt trận Tổ quốc trong việc chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn công tác quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật một cách hợp lý và hiệu quả.

2. Động viên, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và tổ chức hoạt động tìm đọc sách pháp luật coi đó là nhu cầu không thể thiếu để không ngừng nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về pháp luật trong nhân dân và cán bộ trên địa bàn toàn huyện.

3. Gắn hoạt động tìm đọc sách pháp luật ở cơ sở với các hoạt động như văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, làng văn hoá, đơn vị văn hoá cơ sở coi đây vừa là nhu cầu vừa là trách nhiêm của mọi người.

4. UBND các xã, thị trấn có kế hoach và phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện để trang cấp thêm các đầu sách pháp luật cho đơn vị mình, nâng dần các đầu sách mới phục vụ nhu cầu tìm đọc của đông đảo nhân dân và cán bộ là góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và cán bộ trên địa bàn huyện.

Việc xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở góp phần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi trong cán bộ, nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước./.

Nguồn: VTH-Phòng Tư pháp huyện