HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2017 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

02/10/2017 08:09 Số lượt xem: 245
HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2017 BAN HÀNH  QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2017 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

 

Sáng ngày 14/8/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Lương Tài tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Đăng Việt - PGĐ Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Đại - Trưởng phòng Tuyên truyền PBGDPL; đồng chí Nguyễn Thị Thành - Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Đình Định - Trưởng phòng văn bản pháp quy; đồng chí Phan Thị Thu Hương - PGĐ TT TGPL Nhà nước Sở Tư pháp tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV, PCT UBND huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo các cơ quan UB MTTQ, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công an, Thanh Tra, Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế Hạ tầng, Đài phát thanh huyện cùng toàn thể Lãnh đạo UBND; Trưởng Công an; Cán bộ Tư pháp, Tư pháp hộ tịch và các ông (bà) Trưởng thôn trong toàn huyện.

Đ/c Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND đề nghị Phòng Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND cùng cấp sớm ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ động đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật tại cấp xã, tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, đối với huyện Lương Tài, trong tổng thể các hoạt động xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn góp phần thúc đẩy, thực hiện toàn diện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, an ninh - trật tự được giữ vũng, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Đại - Trưởng phòng TT PBGDPL Sở Tư pháp tỉnh lên triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các tiêu chí tiếp cận pháp luật, bao gồm 05 tiêu chí thành phần, 25 chỉ tiêu với tổng số 100 điểm; điều kiện, thẩm quyền công nhận; quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận cũng như quy định về kinh phí thực hiện; giao trách nhiệm cho các quan tổ chức có liên quan triển khai thực hiện và một số nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính./.

 

 

                 Vương Thị Huế

Phòng Tư pháp huyện Lương Tài

 

 

PTP-LT