CHI BỘ PHÒNG TƯ PHÁP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

18/05/2020 08:05 Số lượt xem: 44

Ngày 15/5/2020, tại Khu nhà liên cơ quan, Chi bộ phòng Tư pháp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Dự Đại hội có đồng chí: Trần Xuân Nhiên - PCT.UBND huyện và toàn thể đảng viên Chi bộ phòng Tư pháp. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Xuân Nhiên cho biết, Đại hội Chi bộ phòng Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệmkỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

        Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Vũ Đình Phúc - Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Tư pháp cho biết, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt cho lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

                   Đồng chí Vũ Đình Phúc-Bí thư Chi bộ báo cáo trước Đại hội

       Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề: tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác đoàn thể, quần chúng, công tác dân vận được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó mà sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ ngày càng được nâng cao.

        Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ phòng Tư pháp tập trung nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nỗ lực phấn đấu để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025. Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", 04/04 đồng chí đảng viên được xếp loại "Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 01 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của Ngành; 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt chuyên đề; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

        Tại Đại hội, thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Xuân Nhiên - Phó CT UBND huyện đánh giá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể cán bộ, đảng viên của Phòng đã đoàn kết, tập trung triển khai, thực hiện được nhiều công việc, tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND trong công tác quản lý công tác Tư pháp. Chi bộ Phòng đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, nòng cốt là đảng viên, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.

        Đồng chí Trần Xuân Nhiên-PCT.UBND phát biểu tại Đại hội

        Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Xuân Nhiên yêu cầu Chi bộ Phòng Tư pháp tăng cường công tác rà soát, thự hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; lãnh đạo đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông qua Chi bộ phải thực hiện tốt hơn công việc của mỗi đảng viên để góp phần hoàn thành tốt nhiệnm vụ chính trị.

          Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Xuân Nhiên yêu cầu Chi bộ phòng Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, đoàn kết, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên; tiếp tục tăng cường công tác quản lý đảng viên, tư tưởng, tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới hoạt động của Chi bộ để đạt hiệu qủa cao nhất.

       Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ phòng Tư pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 01 đồng chí: Vũ Đình Phúc - Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Tư pháp là Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.