Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 20
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
139/CV-TCKH
V/v chấn chỉnh công tác đăng ký HTX, đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn huyện05/08/2020
136/CV-TCKH
V/v chi trả hỗ trọ thiệt hại do mưa đá, giông lốc gây ra trên địa bàn huyện04/08/2020
121/CV-TCKH
V/v chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính thôn trên địa bàn niên độ 2018,201920/07/2020
120/CV-TCKH
Kiểm tra kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 202020/07/2020
108/CV-TCKH
V/v hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 202019/06/2020
100/CV-TCKH
Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc đấu giá trên trang thông tin điện tử08/06/2020
252
Báo cáo một số chế độ chính sách trên địa bàn tỉnhKinh tế - Tổng hợp29/10/2018
244
Tập huấn phần mềm kế toán HCSNKinh tế - Tổng hợp22/10/2018
224/CV-TCKH
đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc đấu giá trên trang cổng thông tin điện tử02/10/2018
433
Rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình đầu tư năm 2019Xây dựng cơ bản27/09/2018
213
Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ kinh phí sản xuất nông nghiệp năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn20/09/2018
203
Báo cáo nhu cầu kinh phí quỹ tiền lươngKinh tế - Tổng hợp13/09/2018
186/CV-TCKH
Kiểm tra kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2018Kinh tế - Tổng hợp23/08/2018
120/CV-TCKH
Tập huấn công tác quản lý tài sản công11/06/2018
56/CV-TCKH
Tập huấn chế độ kế toánKinh tế - Tổng hợp05/04/2018
14/KH-UBND
kế hoạch thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 201808/03/2018
185/CV-TCKH
tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính thôn22/09/2017
167/CV-TCKH
kiểm tra thực hiện quản lý thu chi tài chính, tài sản năm 201722/08/2017
659/UBND-VX
V/v cử cán bộ, công chức, viên chức sang làm việc tại TT HCC21/08/2017
154/CV-TCKH
Đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đợt II năm 201715/08/2017
Số dòng / trangTrang 1/11