Cơ cấu tổ chức

25/05/2017 14:55 Số lượt xem: 184

 

STT

Họ Và Tên

Năm Sinh

Chức Vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Thị Minh Lương

1974

Trưởng phòng

Phụ trách chung

0985 831 834

Ntmluong.lt@bacninh.gov.vn

2

Lê Văn Dản

1965

Phó trưởng phòng

Quản lý tài chính khối giáo dục, các cơ quan Đảng, đoàn thể, phụ trách công tác hành chính cơ quan, cấp giấy phép ĐKKD

0912 161 382

lvdan.lt@bacninh.gov.vn

 

         

 

3

Phạm Văn Quang

1984

Cán bộ

Quản lý khối xã, kế toán cơ quan

0966 751 181

pvquang.lt@bacninh.gov.vn

4

Phạm Thị Hiền

1986

Cán Bộ

Tổng hợp

0904 178 316

pthien1.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Huân

1987

Cán Bộ

Quản lý xây dựng cơ bản

0985 445 968

Nvhuan.lt@bacninh.gov.vn

 

 

       

 

 

         

 

 

         

 

6

Lưu Thị Thùy Dương

1989

Cán Bộ

Quản lý khối giáo dục

0976 959 481

lttduong.lt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Ngọc Phú

1990

Cán Bộ

Quản lý xây dựng cơ bản

0973 391 968

nnphu.lt@bacninh.gov.vn

 

         

 

PTC